Култът към НЛО и извънземните
Публикувано от: Десислава Панайотовa    Сряда, 27 Януари 2010г. 11:32ч.    PDF Печат Е-поща
Демонични култове
Размер на шрифта:

Много изследователи на “феномена” НЛО се доближават до истината за неговата природа, макар и да не съумяват да я обяснят докрай. Д-р Хайник и д-р Вале развиват хипотезата за “произхождащи от земята чуждоземци”, които преди всичко са “зли духове” и идват от “взаимно проникващи се вселени” точно тук на Земята. Тези същества могат да се явяват като “полтъргайсти”, причинявайки физически ефекти, докато самите те остават невидими. Джон Кийл, който започва да проучва НЛО като скептик, и в същото време си остава агностик по отношение на религията, пише: “Истинската история на НЛО… е история за призраци и фантоми, за странни умствени разстройства; за невидимия свят, който ни заобикаля и понякога ни поглъща… Това е свят на измами…, в който самата реалност е изопачена от странни сили. Явно тези сили могат да манипулират пространството, времето и физическата материя така, че нямаме почти никаква възможност да ги разберем… По всичко личи, че проявленията на НЛО в по-голяма или по-малка степен представляват разновидности на известния от векове демонологичен феномен“ [John A. Keel. UFOs: Operation Trojan Horse. G. P. Putnam’s Sons. New York, 1970, p. 46, 299]. Във въведението към библиографията по въпроса за НЛО, съставена от Конгресната библиотека на САЩ, се отбелязва, че “много от съобщенията за НЛО… се отнасят до случаи, които удивително наподобяват демоничните обсебвания и психичните феномени, отдавна познати на богослови и парапсихолози“ [Lynn G. Catoe. UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography. U. S. Government Printing Office. Washington, D. C., 1969].
Самият външен вид на “космическите” същества, наблюдавани от много очевидци, има демонични характеристики. “Извънземните” са дребни, средни или много високи на ръст, обикновено с несъразмерно големи глави с нечовешки черти. Без очи са или с твърде раздалечени очи – често без клепачи и зеници. Или имат или нямат носове, понякога са описвани с остри уши и с цепнатини вместо уста, без вратове и с дълги тънки крайници. В един случай от 21 август 1955 г. в градчето Кели, щата Кентъки /САЩ/, един от нещастните домакини на неканените “гости” стрелял по малко човече с ръце, подобни на клещи. Неговите “спътници” излъчвали червена светлина и били навсякъде: в градината, по клоните на дърветата, върху покрива на къщата. Били недосегаеми за куршумите и вдъхвали ужас [Йером. С. Роуз. Пос. съч., сс. 151-155]. Според други описания, “ извънземните” или са като “бронирани с никел”, или са без облекло, или носят бели гащеризони. На 3 декември 1967 г. край Ашланд, щата Небраска /САЩ/, полицай проследил обект с трепкащи светлини, а по-късно бил взет на “кораба” на същества, върху чиито гащеризони изпъквала емблема с крилата змия [вж. повече в: J. Vallee. The Invisible College. NY, 1975, сс. 57-59].
Крещяща е разликата между външния вид на описаните създания и този на Божиите ангели, през всички времена напътствали и подпомагали човешкия род по пътя на спасението. Св. Библия обрисува последните като сияйни, красиви, облечени в бели или бляскави дрехи /срв. Лука 24:4; Йоан 20:12; Откр. 19:14/. Св. евангелист Йоан Богослов свидетелства, че видял “силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга, и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове” /Откр. 10:1/. Православната иконография също отразява благородството, величествената мощ и светостта на небесните воинства, служещи вярно на Бога. За разлика от тях, демоните, надянали съвременната технообразна маска на НЛО-“пришълци”, всяват отвращение и страх у тези, на които се явяват.
Влиянието и действията на НЛО говорят не по-малко красноречиво за истинското им лице и намерения. “Извънземните” умеят да се материализират и дематериализират по същия начин, по който демони са измъчвали и плашили с внезапните си появи и изчезвания св. Петка Българска, докато преподобната се подвизавала в Йорданската пустиня. Срещите с НЛО предизвикват поразителен физически и психологически ефект. Сред ефектите са: белези по земята; обгаряне или повреда на растения и дървета; намеса в електрическите вериги, от което следват радиосмущения и спиране на автомобилни двигатели; дискомфорт в животните, изразяващ се в странно поведение; въздействие върху хората, като временна парализа или вцепеняване, чувство за горещина, гадене или друго неразположение, временна безтегловност /понякога причиняваща левитация/, внезапни излекувания на болни места и травми, … странни белези по тялото. Временната или селективната амнезия е често срещано явление при преживелите “отвличане” от НЛО. “Почти всички доказателства по тези случаи /ако изключим “ контактьорите”/ са получени чрез регресивна хипноза. Преживяното се оказва толкова травмиращо за свидетелите, че съзнанието им отказва да го запомни“ [Йером. С. Роуз. Пос. съч., с. 154]. Главоболие, бучене в ушите, озоваване на далечно разстояние от мястото на първата среща – ето още ефекти от сблъскването с “феномена”НЛО, които тягостно напомнят за някои епизоди от живота на християнски отшелници като св. Антоний Велики, св. Йоан Рилски Чудотворец и тяхната борба с демоните. Ето какво разказва едно от житията на българския светец: “Неговият първоначален враг узна, че молитвата му е била приета пред Бога, разгневи се, взе много други със себе си, състави дружина и дойдоха на мястото, гдето седеше на скалата светият отец Иван, молейки се на Бога. Те пристигнаха внезапно с голям ужас, като смятаха да го уплашат, желаейки да избяга светецът от това място. Но не можаха да му сторят нищо, защото Ангел Господен го пазеше и го подкрепяше. И почна дяволът да бяга, а светият отец Иван стоеше на скалата, като се молеше на Бога дни и нощи и не преставаше да пролива сълзи. Дяволите, като видяха, го хвърлиха долу от тази скала, а височината на тази скала беше четиридесет сажена. Но той не желаеше да премине по друг път – защото на това свето място имаше малка пътека. Но през където го хвърляха, през същата пътека се изкачваше“ [Месец октомври, 19. Житие за живота на преподобния отец наш Йоана, Рилския пустинножител, и за пренасянето на неговите свети мощи, ІV. Цит. по: Заветът на св. Иван Рилски. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. Съст., предг. и ред. В. Велинова. С., 2000, с. 89-90.].
Понякога в присъствие на НЛО или при облъчване с тяхна светлина се случват “чудни изцеления”. Но “близките контакти” с НЛО могат да предизвикат също така левкемия или радиационни болести. Те често имат трагични последици за човешката психика: деградация на личността, умопомрачение, самоубийство. Тази противоречивост във въздействията на “извънземните” върху човешката личност разкрива тяхната фалшива добронамереност. Св. Никодим Светогорец пише: “Демоните дори и да лекуват тялото, поради отстъпка го лекуват, за да умъртвят душата“ [Св. Никодим Светогорец. За видовете магия. Цит. по: Св. Никодим Светогорец и св. Патрик Ирландски против магиите. Б. м., 2001, с. 30.].
Демоничната природа на “космическите учители” най-неприкрито се проявява във внушенията, които те се опитват да налагат в човешкото съзнание. Д-р Вале много проницателно отбелязва, че “ако пред дадено общество се разиграват няколко внимателно разработени сцени, в които детайлите са адаптирани към неговата култура и към суеверията на съответното време и място, то е възможно голяма част от хората да повярват в съществуването на свръхестествени раси, във възможностите на чудати летателни апарати, в други обитавани светове“ [Jacques Vallee. Passport to Magonia. Chicago, 1969, сс. 150-151]. От многобройните свидетелства на “отвлечени” или на “контактьори” става ясно, че с посланията си “извънземните” се опитват да внушат, че Бог не съществува, че те са създали и усъвършенствали човешкия род, че в техни ръце е неговото бъдеще и че това бъдеще не зависи толкова от религиозните и нравствените ценности, колкото от технологическата и интелектуалната помощ от други галактики. Точно такива са посланията на “космическия учител от Венера”, който през 1954 г. се представил на англичанина Джордж Кинг с името Етериус /“Ефирен”, “Въздушен” = “ поднебесен”!/. Членовете на Обществото Етериус вярват, че “се включват в отбор от земни същества, действащи заедно с Космични сили, които играят важна роля в Космическия план на този жизненоважен етап от неговото разкриване, предшестващ Новата Ера на Земята” [R. Lawrence. Пос. съч., с. 25]. В учението на раелианците пък се акцентира върху сексуалното “пробуждане” чрез сетивна медитация с цел: свързване с космическите вселени и тяхната енергия. Символ на култа на Раел е шестолъчна звезда с вписана в центъра й свастика. Този знак символизирал безкрайността, поради което бил емблема на нашите “космически създатели”. В посланията на НЛО до Джордж Кинг, Клод Ворийон-Раел и много други като тях няма място за Божието име, за Господ Иисус Христос, за светия и животворящ Кръст Господен или за ценности като любов, благочестие, смирение, покаяние… НЛО-посланията целят да поощряват у хората противоположни състояния на духа: гордост, “самодостатъчност” в материално и духовно отношение, безразличие към християнския религиозен живот, свързващ вярващите с техния единствен и истински Създател /вж. Бит. 1 – 2/ и Спасител /вж. Йоан 6:47-48/.
С всичките си действия и внушения “извънземните” се стремят да отклоняват духовния взор на човека от личната му съвест и от стремежа му към Бога. Такава винаги е била и целта на демоните. Защото техният господар, дяволът, “си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата” /Йоан 8:44/. Чрез необичайните си прояви и лъжливите си “съобщения” НЛО целят приближаването на духовната гибел на човечеството, което и без това твърде много се е отдалечило от спасителната защита на православните църковни тайнства. Затова, може да се заключи, че “ние се сблъскваме не с последователни вълни на посетители от космоса, а пред нас стои система за контрол“ [J. Vallee. The Invisible College, с. 195], контрол върху човешките вярвания. Надявам се, че вече си изяснихме целите на този контрол.
От казаното дотук се налага изводът, че демоните и НЛО са едно и също явление, което настойчиво заплашва и без това разклатеното духовно здраве на човечеството. Изследователите на “ феномена" НЛО също стигат до заключението, че той “е идентичен с феномените, наричани “демонични”. Но единствено християните – православните християни, просветени от светоотеческите тълкувания на Св. Писание и 2000-годишния опит от контактите на светците с невидимите същества, са способни да разберат пълния смисъл на направените изводи“ [Йером. С. Роуз. Пос. съч., с. 170]. Православните християни като че ли са и най-добре подготвени да се защитят от демонските атаки на последните времена, за които сам Господ ни предупреждава, че ще се отличават със “страхотии, и големи поличби от небето” /Лука 21:11/. Тези личби, обаче, не могат да разклатят вярата и силата ни, защото, както св. апостол Павел ни учи, “всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте”/Гал. 3:27/. Амин.


Забележка: Материалът е преработен вариант на статия, публикувана в сп. “Духовна култура”, 2002, 3.

 

Избрани статии

Служението на жените в Църквата

Православен мироглед | Достойно есть | Понеделник, 1 Февруари 2010

  Служението на жените в Църквата Архиепископ...

Култът към НЛО и извънземните

Демонични култове | Достойно есть | Сряда, 27 Януари 2010

Много изследователи на “феномена” НЛО се доближават...

За заповедта „Не прелюбодействай!“

Светите Тайнства: Брак | Антоанета | Вторник, 22 Декември 2009

Сред останалите същества човекът е едно от...

Как трябва да приема болестта вярващият християнин

Светоотеческо наследство | Антоанета | Вторник, 26 Януари 2010

Господ, Кръстоносещият, не може да бъде...

Последни беседи

Що е вяра?

Светоотеческо наследство | Достойно есть | Сряда, 16 Ноември 2011

Из творенията на светителя Дмитрий РостовскиКакво означава...

По християнски е да се прави оброк, не курбан

Православен мироглед | Достойно есть | Сряда, 16 Ноември 2011

лагочестив обичай у народа е при някои...

Ще живеят ли вечно неродените деца?

Православен мироглед | Александра Карамихалева | Петък, 4 Ноември 2011

Широко известно е, че абортите са в...

Слово за Възкресение

Светоотеческо наследство | Достойно есть | Събота, 3 Април 2010

 Св. Йоан Златоуст   ойто е...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.