Приложение 4 към Жалбата за връщането на Светоотеческия календар
Публикувано от: Достойно есть    Сряда, 20 Януари 2010г. 18:20ч.    Печат
Календарният въпрос
Размер на шрифта:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Libra


„В торбата си не бива да имаш двояки теглилки, тежки и леки; в къщата си да нямаш двояка ефа, голяма и малка; теглилки да имаш точни и верни, и ефа точна и вярна, за да ти се продължат дните на земята, която Господ, Бог твой, ти дава (за дял); понеже гнусен е пред Господа, твоя Бог, всеки, който върши неправда”. (Второзаконие.25:13-16.) „Не вършете неправда, кога съдите, кога мерите, кога теглите и кога измервате: къпоните ви да бъдат верни, теглилките ви верни, ефата вярна и инът верен. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя. Пазете всичките ми Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте. Аз съм Господ (Бог ваш).” (Левит:19:35-36). Неверни къпони са гнусота пред Господа, а право теглене е нему угодно. (Прит.11:1). „Нееднакви теглилки, нееднаква мярка – едното и другото са гнусота пред Господа. (Прит.20:10). „Нееднакви драмове са гнусота пред Господа, и неверни теглилки не са добро нещо.” (Прит.20:23). „Не намират ли се и сега в дома на нечестивеца нечестни съкровища и смалена гнусна мяра? Мога ли да бъда чист с неверни къпони и с лъжливи теглилки в торбота?” (Мих.6:10-11).


Жалбата + приложенията можете да изтеглите в оригиналния им вид, като свалите този зип  .