Отворено писмо до Св. Синод, във връзка с въвеждането на новите лични карти
Публикувано от: Антон и Светлана Попови    Понеделник, 01 Март 2010г. 18:16ч.    Печат
Отворени писма
Размер на шрифта:

Отворено писмо


До Негово Светейшество Максим
Патриарх Български и
Митрополит Софийски
и
До Светия Синод
на БПЦ


      

          Ваше Светейшество,


       Обезпокоени сме от факта, че според приетия в края на миналата година, закон за изменение и допълнение на закона за българските документи, у нас от 1 април 2010 г., се въвеждат нови документи за самоличност (лична карта, международен паспорт и шофьорска книжка), които ще съдържат биометрични данни. Като приема този закон България се съгласява с новите европейските изисквания за: „паспорт – електронен носител”, „пръстови отпечатъци”, „биометрия в паспортите” и др.
       У мнозина от нас, възниква въпросът що е биометрия и по какъв начин новите паспорти ще съдържат биометричните данни. За да си отговорим, можем да отворим сайта на МВР за личните документи /ldoc.mvr.bg/ и да разберем, че: „Биометрията е измерима физическа отличителна черта или признак на даден човек” и още тя е „нещо от човека, а не нещо, което той може да носи със себе си”. От това и от останалата информация за снемането на лични данни – ириси на очите, отпечатъци на пръстите и т. н., става ясно, че във вграден чип, новите лични документи ще съдържат данни от самия човек.
Но тук се пораждат още въпроси: Не е ли това навлизане в личното пространство на човека? Как и от кой ще се ползва от тази информация? Няма ли, чрез наличието на такива данни в документите да се ограничи нашата свобода и т. н.?
       Но ние като християни по-скоро се вълнуваме от въпроса не е ли снемането на биометрични данни даване на достъп до нашата личност(душа) и не е ли това предпоставка за следваща стъпка - имплантиране на подобен чип с информация в ръката или друга част от тялото, както това вече се случва в Канада и в други страни на Запад? И най-вече, как ние като християни да се отнесем към новите документи за самоличност - да ги приемем ли или да се възползваме от възможността до 29 март да подменим личните си карти за срок от още 10 години, без в тях да се съдържа чип с биометрични данни?
Когато в Гърция били дискутирани подобни на тези и въпроси, старецът Паисий от Света гора пише за новите лични карти статия, в която казва: „Зад съвършенството на системата за обслужване с електронни карти се крие световната диктатура, господството на антихриста” – тук той цитира Откровението на св. Иоана Богослов гл 13, стих 16-18 и св. Андрей Кесарийски и продължава: „Странното е това, че и някои духовни хора, въпреки, че дават свои, (а не православни) обяснения, изпитват светски страх от електронните досиета. Но те трябва да се успокоят духовно и да помогнат на християните, като с добро безпокойство укрепяват вярата им, за да почувстват божествената утеха.
Учудвам се! Не се ли тревожат от тези събития, (електронни лични карти и т. н.)? Защо не поставят по един въпрос пред обясненията на собствения си ум? Така те подпомагат антихриста да поставя печата и водят и други души към гибел. Това е смисълът на „да прелъстят, ако е възможно и избраните”(Марк 13:22)
Тези, които дават тълкувания от своя ум (а не според Евангелието и Христа), ще бъдат прелъстени.
А „личбите на времената” се виждат ясно. Звярът (така е наречен огромният компютър в Брюксел от създателите му) с кодово число 666 е погълнал в паметта си почти всички държави. Какво показват тези всички карти (кредитни, телефонни), електронните карти за самоличност и поставянето на числото, което е преход към антихристовия печат? …
Какво ни казва Христос? „Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? (Мат.16:3)
След въвеждането на картите, на електронните удостоверения за самоличност и електронните досиета, за да напредват към поставяне на печата, те злонамерено ще съобщават по телевизията, че някой е откраднал картата на друг и изтеглил парите му от банката. В същото време ще рекламират „съвършената система” на поставяне на печат с лазарен лъч върху ръката или челото, който няма да се вижда, но ще съдържа числото 666 – името на антихриста.
За съжаление някои духовници ще повиват духовните си чада като малки деца и ще ги успокояват: „това няма значение, не пречи, стига само вътрешно да повярвате!” Но виждаме, че и постъпката на ап. Петър, който външно се отрече от Христа, също се смята за отричане. А те се отричат от светия Христов печат, даден ни в светото Кръщение, „печат на дара на светия Дух”, приемат печата на антихриста и продължават да твърдят, че имат у себе си Христа!...
Ние имаме силата на честния Кръст, на светия Символ, на божествената Христова благодат само докато се придържаме към светия печат на Кръщението, при което сме се отрекли от сатаната, съединили сме се с Христа и сме приели светия печат – печат на дара на Светия Дух”.
Нека Христос да ни просвети. Амин.

Света гора, Килията „Панагуда” на манастира Кутлумуш
Първа събота на Великия пост, 1987г.
С много болка и любов в Христа , Монах Паисий
      /Из книгата „Старецът Пайсий от Света гора” стр. 97 -98, със съкращения/
В същата книга /стр. 95/ той споделя и още нещо
: „Много неща се казаха за въвеждането на новите лични карти.” У нас, сега, никой нищо не казва. „Трябва да чуем какво ще каже Църквата – тя трябва да заеме ясна позиция по този въпрос, така че вярващите да знаят как да постъпят. Също така Църквата трябва да определи епитимия за онези, които по необходимост са приели тези лични карти, за да могат да разберат, че това е падение. Носейки такава карта, както показва и самата дума (на гръцки лична карта в същото време означава тъждественост, еднаквост), човек изцяло се отъждествява с нея.
        Затова, имайки добро безпокойство молим Ваше Светейшество и Св. Синод, ако сметнете за необходимо, да излезете със становище, което да се разгласи в Църквата и ако е възможно в медийното пространство за полза и спасение на всички православни християни в България.


Антон и Светлана Попови

27 февруари 2010 г.
гр. София